Δεν είναι δυνατή η απευθείας σύνδεση με τη συσκευή

Αν οι ρυθμίσεις δικτύου της συσκευής και του φορητού τερματικού που χρησιμοποιείτε δεν έχουν διαμορφωθεί σωστά, ενδέχεται να μην μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας ακόμη και με μια συσκευή που εντοπίζεται από αυτήν την εφαρμογή.
Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με μια συσκευή, ελέγξτε τα παρακάτω.
Ρυθμίσεις δικτύου του φορητού τερματικού
Είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο της συσκευής που χρησιμοποιείτε;
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν προσθέσετε χειροκίνητα ένα δίκτυο και συνδεθείτε σε αυτό από τις ρυθμίσεις Wi-Fi του φορητού τερματικού, ενδέχεται να μην μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας την επόμενη φορά. Αν συμβεί αυτό, διαγράψτε το δίκτυο που προσθέσατε χειροκίνητα από τη λίστα δικτύων στις ρυθμίσεις Wi-Fi και συνδεθείτε ξανά στο δίκτυο της συσκευής που χρησιμοποιείτε.
Ρυθμίσεις συστήματος της συσκευής
Είναι ενεργοποιημένη η άμεση σύνδεση στις [Preferences] (Προτιμήσεις)/[Network Settings] (Ρυθμίσεις Δικτύου) της συσκευής;
Για να συνδεθείτε άμεσα, πρέπει να ενεργοποιήσετε την άμεση σύνδεση στις [Preferences] (Προτιμήσεις)/[Network Settings] (Ρυθμίσεις Δικτύου) της συσκευής. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο ρύθμισης, απευθυνθείτε στον διαχειριστή της συσκευής.
Ρυθμίσεις αυτής της εφαρμογής
Είναι απενεργοποιημένη η ρύθμιση [User Information] (Πληροφορίες χρήστη) > [Log in as Guest user] (Σύνδεση ως επισκέπτης χρήστης);
Αν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση [Log in as Guest user] (Σύνδεση ως επισκέπτης χρήστης) στο [App Settings] (Ρυθμίσεις εφαρμογής) > [User Information] (Πληροφορίες χρήστη), δεν μπορείτε να ξεκινήσετε την άμεση σύνδεση μέσω της επιλογής [Other Functions] (Άλλες λειτουργίες) > [Direct Connection] (Απευθείας σύνδεση) σε αυτήν την εφαρμογή.