Κίνδυνοι κατά την επικοινωνία με χρήση αυτο-υπογεγραμμένου πιστοποιητικού

Όταν τα φορητά τερματικά και οι συσκευές συνδέονται μέσω Wi-Fi, στη συσκευή εγκαθίσταται ένα πιστοποιητικό διακομιστή για την κρυπτογραφημένη επικοινωνία. Κατά την αποστολή της συσκευής από το εργοστάσιο, το εγκατεστημένο πιστοποιητικό διακομιστή είναι ένα αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό.
Όταν χρησιμοποιείτε αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό, υπάρχει πιθανότητα διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών, όπως ονόματα χρηστών, κωδικοί πρόσβασης κ.λπ., εάν προκύψει επίθεση παραβίασης της ασφάλειας από κάποιον ενδιάμεσο παράγοντα, όπως έναν υπολογιστή που υποκρίνεται τη συσκευή εγκατεστημένη σε intranet.
Για την αποτροπή των επιθέσεων παραβίασης από ενδιάμεσους παράγοντες, πρέπει να εγκαταστήσετε ένα επαληθευμένο πιστοποιητικό διακομιστή στη συσκευή. Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση πιστοποιητικού διακομιστή, απευθυνθείτε στον διαχειριστή της συσκευής.