Ασπρόμαυρα δεδομένα υπολογίζονται ως έγχρωμα δεδομένα

Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να υπολογίζουν τα ασπρόμαυρα δεδομένα ως έγχρωμα κατά την εκτύπωση από την εφαρμογή Canon PRINT Business.
Για να υπολογίζονται τα ασπρόμαυρα δεδομένα ως ασπρόμαυρα, πατήστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης στην οθόνη [Preview] (Προεπισκόπηση) κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης και επιλέξτε [Select Color] (Επιλογή χρώματος) > [B&W] (Α&Μ).