Περιορισμοί κατά την προεπισκόπηση και την εκτύπωση εγγράφων

Αν εκτυπώνετε ένα αρχείο PDF που δεν έχει ενσωματωμένες γραμματοσειρές, η εκτύπωση ενδέχεται να γίνει με διαφορετικές γραμματοσειρές. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να μπορείτε να βελτιώσετε το αποτέλεσμα με την Data Conversion Service.
Αν η προεπισκόπηση δεν εμφανίζεται ικανοποιητικά κατά την εκτύπωση PDF, ενδέχεται να μπορείτε να βελτιώσετε το αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας την Data Conversion Service.
Τα αρχεία PDF με κρυπτογράφηση 256-bit, κρυπτογράφηση με ψηφιακό πιστοποιητικό κ.λπ. δεν μπορούν να εμφανιστούν σε προεπισκόπηση και να εκτυπωθούν με την εφαρμογή Canon PRINT Business. Για να εμφανίσετε σε προεπισκόπηση και να εκτυπώσετε με την εφαρμογή Canon PRINT Business, αλλάξτε το επίπεδο κρυπτογράφησης του PDF στον υπολογιστή.
Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε μια εφαρμογή για την εμφάνιση της προεπισκόπησης, πατώντας το εικονίδιο του αρχείου στην οθόνη προεπισκόπησης εγγράφων.