Εμφανίζεται σφάλμα λήξης χρονικού ορίου μετά την έναρξη της εκτύπωσης

Ανάλογα με το περιεχόμενο των δεδομένων εκτύπωσης, ενδέχεται να χρειαστούν ορισμένα λεπτά από την έναρξη της εκτύπωσης σε αυτήν την εφαρμογή μέχρι την τελική έξοδο της εκτύπωσης.
Επειδή τα λειτουργικά συστήματα των φορητών τερματικών υποστηρίζουν πολυδιεργασία, η επεξεργασία της εκτύπωσης συνεχίζεται κατά την περίοδο ενεργοποίησης, ακόμη κι αν δεν είναι ορατή η εφαρμογή.
Αν γίνει υπέρβαση της περιόδου ενεργοποίησης, η εργασία θα ακυρωθεί.