Η εκτύπωση εγγράφων καθυστερεί

Όταν χρησιμοποιείτε την Data Conversion Service, η αποστολή και η λήψη δεδομένων ενδέχεται να διαρκέσουν αρκετά λεπτά, ανάλογα με το περιεχόμενο των δεδομένων προς εκτύπωση και το περιβάλλον επικοινωνίας που χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να μειώσετε τον χρόνο επεξεργασίας με τον ακόλουθο τρόπο.
Όταν χρησιμοποιείτε την Data Conversion Service
Αν μπορείτε να πατήσετε [Print] (Εκτύπωση) στην οθόνη [Preview] (Προεπισκόπηση) προτού ολοκληρωθεί η απόδοση του εγγράφου από την Υπηρεσία μετατροπής δεδομένων, η εκτύπωση θα ξεκινήσει. Επειδή οι διαδικασίες απόδοσης και εκτύπωσης εκτελούνται παράλληλα, ο χρόνος επεξεργασίας μειώνεται. Ωστόσο, αν προσδιορίσετε μια συγκεκριμένη περιοχή σελίδων εκτύπωσης σε ένα αρχείο Excel (xls και xlsx), δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό μέχρι να ολοκληρωθεί η μετατροπή όλων των δεδομένων.