Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα εγγράφων σε άλλη εφαρμογή

Ενδέχεται να μην μπορείτε να ανοίξετε μια εφαρμογή, όπως ένα πρόγραμμα αλληλογραφίας, από το [Open In] (Άνοιγμα σε)/[] εκτός αν αυτή η εφαρμογή έχει δικαιώματα πρόσβασης για τον χώρο αποθήκευσης της συσκευής.
Επιτρέψτε σε εφαρμογές που θέλετε να ανοίγετε από αυτήν την εφαρμογή να έχουν πρόσβαση στον χώρο αποθήκευσης της συσκευής στις ρυθμίσεις του Android OS.