Εγκατάσταση/Κατάργηση εγκατάστασης σε περιβάλλον πολλών χρηστών

Το περιβάλλον πολλών χρηστών υποστηρίζεται από το λειτουργικό σύστημα Android 4.2 και τις νεότερες εκδόσεις.
Αν κάποιος άλλος χρήστης έχει εγκαταστήσει την εφαρμογή Canon PRINT Business, δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε μια παλαιότερη έκδοση. Θα πρέπει να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση.