Prikaz polja za potrditev vnesene številke faksa

Prikažete lahko polje za potrditev vnesene številke faksa, ko ročno vnašate prejemnika s funkcijo [Fax] (Faks).

Postopki

1.Tapnite [] v zgornjem desnem kotu začetnega zaslona programa Canon PRINT Business → [App Settings] (Nastavitve aplikacije).
2.Možnost [Confirm Entered Fax Number] (Potrdi vneseno številko faksa) nastavite na On.

Rezultat

Prikaže se možnost [Confirm] (Potrdi) na zaslonu [Specify Destinations] (Navedite namembne kraje) funkcije [Fax] (Faks).