Nastavitev cilja za shranjevanje datotek

Za optično prebrane in zajete datoteke ali datoteke, prenesene iz shrambe v oblaku, lahko nastavite cilj shranjevanja.

Postopki

1.Tapnite [] v zgornjem desnem kotu začetnega zaslona aplikacije Canon PRINT Business → tapnite [App Settings] (Nastavitve aplikacije).
2.Tapnite [Save Folder Name] (Shrani ime mape).
3.Na prikazanem zaslonu izberite mesto za shranjevanje.

Rezultat

Nastavljen cilj za shranjevanje je prikazan na zaslonu [App Settings] (Nastavitve aplikacije) > [Save Folder Name] (Shrani ime mape).