Prikaz menijskega namiga

Navodila za uporabo, prikazana na začetnem zaslonu, lahko ponovno prikažete, ko prvič vklopite to aplikacijo.

Postopki

1.Tapnite [] v zgornjem desnem kotu začetnega zaslona aplikacije Canon PRINT Business → [App Settings] (Nastavitve aplikacije).
2.Možnost [Menu Tip] (Navest menija) nastavite na On.

Rezultat

Priročnik za uporabo se prikaže ob naslednjem prikazu začetnega zaslona.