Nastavitev posredniškega strežnika

Če za komunikacijo z uporabljeno napravo ali za uporabo storitve Data Conversion Service, potrebujete posredniški strežnik, ga nastavite predhodno.
OPOMBA
Uporaba posredniškega strežnika za komunikacijo s storitvijo shrambe v oblaku ni mogoča.

Postopki

1.Tapnite [] v zgornjem desnem kotu začetnega zaslona aplikacije Canon PRINT Business → tapnite [App Settings] (Nastavitve aplikacije).
2.Tapnite [Proxy Settings] (Nastavitve proxyja) → tap [Use Proxy] (Uporabi proxy).
3.Vnesite zahtevane elemente.
Če si želite ogledati informacije o nastavitvah, se obrnite na skrbnika omrežja.
4.Tapnite [OK] (V redu).

Rezultat

Posredniški strežnik je prikazan kot [Use] (Uporabi) na zaslonu [App Settings] (Nastavitve aplikacije) > [Proxy Settings] (Nastavitve proxyja).
OPOMBA
Ko je ta aplikacija zaprta, se [Proxy Settings] (Nastavitve proxyja) vrne na nastavitev [Do not use] (Ne uporabi). Ko ponovno zaženete sistem, jo po potrebi ponovno nastavite.