Nastavljanje imena skupnosti SNMP

Nastavite lahko ime skupnosti SNMP. Privzeto ime je »public«. Te nastavitve običajno ni treba nastaviti.

Postopki

1.Tapnite [] v zgornjem desnem kotu začetnega zaslona aplikacije Canon PRINT Business → [App Settings] (Nastavitve aplikacije).
2.Tapnite [SNMP Community Name] (Imen skupnosti SNMP).
3.Vnesite ime skupnosti SNMP → tapnite [OK] (V redu).

Rezultat

Nastavljeno ime skupnosti SNMP številka se prikaže na zaslonu [App Settings] (Nastavitve aplikacije) > [SNMP Community Name] (Imen skupnosti SNMP).