Uporaba tiskalnika s funkcijo Wi-Fi Direct

Če želite uporabljati tiskalnike s funkcijo Wi-Fi Direct, morate omogočiti podatke o lokaciji mobilnega odjemalca.

Postopki

1.Tapnite [] v zgornjem desnem kotu začetnega zaslona aplikacije Canon PRINT Business → tapnite [App Settings] (Nastavitve aplikacije).
2.Tapnite [Use Wi-Fi Direct Printer] (Uporabi tiskalnik Wi-Fi Direct).
3.Na prikazanem zaslonu tapnite [OK] (V redu).

Rezultat

Zaslon [App Settings] (Nastavitve aplikacije) > možnost [Use Wi-Fi Direct Printer] (Uporabi tiskalnik Wi-Fi Direct) je omogočena.