Zajemanje slik s fotoaparatom

S fotoaparatom posnemite fotografije in jih uvozite v program v obliki PDF. Pred pretvorbo v obliko PDF lahko fotografijo obrežete in popravite popačenje.

Postopki

1.Na začetnem zaslonu aplikacije Canon PRINT Business tapnite [Capture] (Zajemi).
Ko se prikaže pogovorno okno za izbiro programa
Izberite želeni program za fotoaparat.
2.Fotografirajte dokument, ki ga želite prebrati.
3.Na zaslonu [Corr. Distortion (Trapezoid)] (Popravi popačenje (trapezoid)) izberite želeni del slike.
Nastavitev meje
[]/[]:
Če tapnete [], izberete celotno območje. Če tapnete [], nastavite območje samodejno.
[]/[]:
Če premaknete []/[], lahko ročno nastavite območje.
Izbira razmerja navpične in vodoravne vrednosti
[Auto] (Samodejno)/[A4]/[LTR]:
Izbrani del slike je popravljen ter se ujema z izbranim razmerjem višine in širine.
4.Tapnite [Next] (Naprej).
5.Slike popravite na zaslonu [Image Processing Mode] (Način obdelave slike).
[]:
Zavrti sliko v levo.
[Paper] (Papir):
Primeren način za fotografiranje izvirnika.
[Whiteboard 1] (Tabla 1):
Primeren način za zajem slik table. Omogoča vam, da odstranite sence, nepravilnosti in odseve.
[Whiteboard 2 (Thick)] (Tabla 2 (debela)):
Primeren način za zajem slik table. Omogoča, da odstranite sence, nepravilnosti in odseve ter popravite zamegljene črke in črte.
[Off] (Izključeno):
Popravek ni izveden.
6.Tapnite [Store] (Shrani).
Izberite stopnjo stiskanja.
Prikaže se predogled shranjenega dokumenta PDF.
OPOMBA
Če uporabite [Whiteboard 1] (Tabla 1), bodo zamegljene črke in črte morda prekinjene.
V načinu [Whiteboard 2 (Thick)] (Tabla 2 (debela)) ni mogoče popraviti vseh zamegljenih črk in črt.

Sorodne teme