Odpiranje lokalnih dokumentov v drugi aplikaciji

Datoteko, shranjeno v mobilnem odjemalcu, lahko odprete z drugo aplikacijo.

Postopki

1.Na začetnem zaslonu aplikacije Canon PRINT Business tapnite [Documents] (Dokumenti).
2.Datoteko, ki jo želite odpreti z drugo aplikacijo, izberite na zaslonu s prikazanim izborom datotek.
Prikaže se zaslon za predogled dokumenta.
3.Na zaslonu za predogled tapnite [].
4.Tapnite [Open in] (Odpri v).
5.Tapnite aplikacijo, ki jo želite uporabiti.

Rezultat

Datoteka se odpre v izbrani aplikaciji.
OPOMBA
Odvisno od izbrane datoteke in izbrane aplikacije, se datoteka morda ne bo pravilno odprla.