Avtorske pravice

Copyright CANON INC. 2021
Nobenega dela publikacije ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, prepisovati, shranjevati v pomnilniški sistem ali prevajati v katerikoli jezik ali računalniški jezik v katerikoli obliki ali na katerikoli način, elektronski, mehanski, magnetni, optični, kemični, ročni ali drugače, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja Canon Inc.