Simboli, uporabljeni v priročniku

V tem poglavju so razloženi simboli in nastavitve, uporabljeni v tem priročniku.

Simboli v tem priročniku

V tem priročniku so za razlage elementov in postopkov, ki jih je treba upoštevati pri uporabi tega izdelka, uporabljeni simboli, ki imajo ta pomen.
POMEMBNO
Znak opozarja na pogoje za pravilno delovanje in omejitve. Za pravilno uporabo izdelka in preprečevanje poškodb izdelka vedno upoštevajte te napotke.
OPOMBA
Označuje opis ali dodatne razlage postopka. Priporočamo, da preberete te opombe.

O nastavitvah

V tem priročniku so imena nastavitev, prikazana na računalniškem zaslonu, predstavljena tako, kot je prikazano v tem primerih.
Primer:
[Print] (Tiskanje)
[OK] (V redu)