Prikaz nadzorne plošče naprave

V mobilnem odjemalcu lahko odprete nadzorno ploščo, ki je enakovredna nadzorni plošči naprave. Na ta način lahko upravljate napravo in konfigurirate tiskanje ter izvajate opravila in druge dejavnosti, ne da bi se dotaknili nadzorne plošče.
OPOMBA
Ko je ta funkcija v uporabi, drugi uporabniki ne morejo upravljati iste naprave.
Med uporabo te funkcije je na nadzorni plošči naprave prikazan zaslon mobilnega odjemalca. Pri uporabi te funkcije bodite previdni, saj je lahko zaslon, ki ga upravljate, viden tudi drugim uporabnikom.

Predpogoji

V napravi, ki jo želite uporabiti, je omogočena nastavitev oddaljenega upravljanja.
Z upoštevanjem spodnjega postopka omogočite nastavitev na nadzorni plošči ali v Remote UI naprave.
Na nadzorni plošči naprave
Prikažite [Management Settings] (Nastavitve nadzora) > [License/Other] (Licenca/drugo) iz (Settings/Registration) → nastavite [Remote Operation Settings] (Nastavitve upravljanja na daljavo) na [On] (Vklopljeno).
V Remote UI
Prikažite [Management Settings] (Nastavitve nadzora) > [License/Other] (Licenca/drugo) > [Remote Operation Settings] (Nastavitve upravljanja na daljavo) iz [Settings/Registration] (Nastavitve/registracija) → omogočite [Use Remote Operation] (Uporabi upravljanje na daljavo) → kliknite [OK] (V redu).
Z Remote UI se lahko povežete tudi na zaslonu [Printer Details] (Podrobnosti o tiskalniku) aplikacije Canon PRINT Business.

Postopki

1.Tapnite [] v zgornjem levem kotu začetnega zaslona aplikacije Canon PRINT Business.
Odpre se zaslon [Select Printer] (Izberite tiskalnik).
2.Izberite napravo, za katero želite prikazati nadzorno ploščo.
3.Tapnite [Other Functions] (Druge funkcije) na začetnem zaslonu aplikacije Canon PRINT Business.
4.Tapnite [Remote Operation] (Upravljanje na daljavo).
Če se prikaže zaslon za vnos gesla, vnesite geslo, nastavljeno v napravi, in tapnite [Log In] (Prijava).
POMEMBNO
Ko je prikazan zaslon za vnos gesla, poskrbite, da mobilni odjemalec ne bo brez nadzora. Če pride medtem, ko je prikazan zaslon za vnos gesla, do prekinitve omrežja Wi-Fi, te funkcije ob naslednji izvedbi morda ne bo mogoče pravilno uporabiti.
Če se medtem, ko je omogočena nastavitev za oddaljeno upravljanje naprave, prikaže sporočilo, ki kaže, da naprave ni mogoče povezati, funkcijo znova zaženite šele potem, ko napravo izklopite in spet vklopite. Za izklapljanje glejte previdnostne ukrepe v priročniku naprave.

Rezultat

V mobilnem odjemalcu se prikaže nadzorna plošča, ki je enakovredna nadzorni plošči naprave.
Tapnite [Exit] (Izhod) za izhod.
POMEMBNO
Dokler ne tapnete [Exit] (Izhod), drugi uporabniki ne morejo uporabljati iste naprave.