Nastavitev/tiskanje v napravi zadržanih podatkov o tiskanju iz mobilnega odjemalca

Preverite in spremenite lahko nastavitve tiskanja in natisnete podatke o tiskanju, ki so zadržani v napravi. Uporabite lahko tudi funkcije naprave, ki jih ni mogoče nastaviti s funkcijami tiskanja te aplikacije.
OPOMBA
S to funkcijo lahko prikažete opravila, ki pripadajo uporabniku, nastavljenem v poljih [User Name] (Uporabniško ime) in [Domain Name] (Ime domene) na zaslonu [User Information] (Podatki o uporabniku).

Predpogoji

Možnost [App Settings] (Nastavitve aplikacije) > [User Information] (Podatki o uporabniku) je nastavljena.

Postopki

1.Na začetnem zaslonu aplikacije Canon PRINT Business tapnite [].
2.Na zaslonu [Select Printer] (Izberite tiskalnik) izberite napravo, v kateri so shranjeni podatki za tiskanje.
3.Na začetnem zaslonu aplikacije Canon PRINT Business tapnite [Other Functions] (Druge funkcije).
4.Tapnite [Release and Print] (Izdaj in natisni).
5.Tapnite [] za opravilo, ki ga želite natisniti.
6.Preverite in/ali spremenite [Print Settings] (Nastavitve tiskanja)/[Template] (Predloga)/število kopij.
7.Tapnite [Print] (Natisni).

Rezultat

Izbrano opravilo je natisnjeno.

Sorodne teme