Povezava prek brezžičnega omrežja LAN

Če želite napravo povezati prek brezžičnega omrežja LAN, jo povežite z istim omrežjem, s katerim ima vzpostavljeno povezavo mobilni odjemalec. Omrežje izberete v nastavitvah imena omrežja SSID v nastavitvah brezžičnega omrežja LAN v napravi.
Ime SSID omrežja, s katerim ima vzpostavljeno mobilni odjemalec, si lahko ogledate na zaslonu [Auto Search] (Samodejno iskanje) > [To Set Printer Wireless LAN] (Nastavitev brezžičnega omrežja LAN v tiskalniku).
Način nastavitve je odvisen od naprave, ki jo uporabljate. Podrobnosti si oglejte v priročnikih, priloženih napravi.