Registracija tiskalnega strežnika

Registrirate lahko izhodne poti, ki jih ni mogoče najti na zaslonu [Select Printer] (Izberite tiskalnik), in naprave, ki niso tiskalniki/večnamenske naprave (na primer tiskalni strežniki itd.).

Predpogoji

Število registriranih naprav ni doseglo zgornje omejitve.
V tej aplikaciji lahko registrirate do 10 naprav. Če imate registriranih 10 naprav, najprej izbrišite registrirane naprave in nato iščite druge.

Postopki

1.Tapnite [] v zgornjem levem kotu začetnega zaslona aplikacije Canon PRINT Business.
Odpre se zaslon [Select Printer] (Izberite tiskalnik).
2.Tapnite [Manual Search (Wi-Fi)] (Ročno iskanje (Wi-Fi))
3. Vnesite naslov IP ali ime DNS naprave (FQDN), ki jo želite uporabljati.
Iskanje z navedbo DNS-ja
Vnesite FQDN.
<FQDN Primer iskanja>
Če je ime gostitelja »device01«, je ime poddomene »aaa«, ime domene pa »bbb.com«:
device01.aaa.bbb.com
4.Če se prikaže sporočilo [Could not find a supported printer.] (Podprtega tiskalnika ni bilo mogoče najti.), tapnite [Register As] (Registriraj kot).
5.V pogovornem oknu [Register As] (Registriraj kot) vnesite ime v polje [Registered Name] (Registrirano ime).
6.Izpolnite polja [Queue Name] (Ime čakalne vrste), [Printer Port] (Vrata tiskalnika) in [Byte count] (Število bajtov).
7.Tapnite [Register] (Registracija).

Rezultat

Naprava je registrirana na seznamu na zaslonu [Select Printer] (Izberite tiskalnik).
OPOMBA
Informacije o registriranih napravah lahko spremenite na zaslonu [Printer Details] (Podrobnosti o tiskalniku).
Če se ime naprave za skupno rabo, registrirane s tiskalnim strežnikom, ne ujema z imenom, nastavljenim v možnosti [Queue Name] (Ime čakalne vrste) aplikacije Canon PRINT Business, tiskanje morda ne bo mogoče, kar je odvisno od uporabljenega tiskalnega strežnika.

Sorodne teme