Ogled zaslona [Printer Details] (Podrobnosti o tiskalniku)

Ogledate si lahko podrobne informacije o napravi.
Prikaže stanje naprave, [Printer Name] (Ime tiskalnika), [Product Name] (Ime izdelka), [IP Address] (Naslov IP) in [MAC Address] (Naslov IP).
[Update Printer Information] (Posodobi informacije o tiskalniku)
Ta funkcija se prikaže, če naprava podpira pridobivanje informacij o konfiguraciji. Pridobi informacije o napravi in posodablja prikaz na zaslonu [Print Settings] (Nastavitve tiskanja) glede na to, katere funkcije so nameščene v napravo in jih naprava podpira.
[Output Method] (Način tiskanja) > [Secure Print] (Zaščiteni izpis), [Save] (Shrani)
[Authentication Mode] (Način preverjanja pristnosti)
[2-sided] (Obojestransko)
[Staple] (Spenjanje)
Običajno se informacije pridobivajo in uporabljajo na zaslonu [Print Settings] (Nastavitve tiskanja), ko je naprava registrirana. To funkcijo lahko uporabljate v naslednjih primerih.
Informacij o konfiguraciji naprave med registracijo naprave ni mogoče pridobiti.
Možnosti naprave se po registraciji spremenijo.
OPOMBA
Če informacij o konfiguraciji naprave ni mogoče pridobiti, bodo vsi elementi prikazani na zaslonu [Print Settings] (Nastavitve tiskanja).
[Port Settings] (Nastavitve vrat)
Nastavite lahko ime čakalne vrste in vrsto tiskalniških vrat naprave.
[Print Options] (Možnosti tiskanja)
Pri tiskanju datoteke PDF z naprave, ki je združljiva z neposrednim tiskanjem datotek PDF, vklopi in izklopi možnost neposrednega tiskanja datotek PDF.
[Remove from List] (Odstrani s seznama)
Prikazano napravo lahko odstranite s seznama na zaslonu [Select Printer] (Izberite tiskalnik).
[Remote UI] (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Prikažete lahko vmesnik Remote UI naprave. Če se prikaže sporočilo [Check the details using the Remote UI.] (Oglejte si podrobnosti v oddaljenem uporabniškem vmesniku.) na zaslonu [Scanner] (Optični bralnik)/[Printer] (Tiskalnik), tapnite [Remote UI] (Oddaljeni uporabniški vmesnik), da preverite informacije.
OPOMBA
Po uporabi vmesnika Remote UI se v aplikacijo vrnete tako, da tapnete ikono aplikacije na začetnem zaslonu mobilne naprave.
V nekaterih napravah morda ne boste mogli prikazati vmesnika Remote UI s svojega mobilnega odjemalca. V tem primeru preverite stanje naprave tako, da vmesnik Remote UI odprete v računalniku ali na nadzorni plošči naprave.
Če je vmesnik Remote UI prikazan v mobilnem odjemalcu, morda ni mogoče uporabljati nekaterih funkcij, kot je delo z datotekami. V tem primeru izvedite opravila prek prikazanega vmesnika Remote UI, ki ga odprete v računalniku ali nadzorni plošči naprave.
Če ste nastavitve posredniškega strežnika nastavili z uporabo nastavitev za Wi-Fi mobilnega odjemalca, ne morete prikazati vmesnika Remote UI naprave, ki ste jo registrirali s funkcijo Wi-Fi Direct. V tem primeru preverite stanje naprave, ki je prikazano v vmesniku Remote UI v računalniku ali na nadzorni plošči naprave.
[Support Site] (Spletno mesto za podporo)
Obiščete lahko Canonovo spletno mesto za podporo.