Ogled zaslona [Select Printer] (Izberite tiskalnik)

Na zaslonu [Select Printer] (Izberite tiskalnik) lahko preverite informacije o napravi in stanje naprav ter izberete želene naprave na seznamu registriranih naprav.
[] (Dostopna točka)
Prikaže stanje brezžične omrežne povezave in SSID dostopne točke. Če tapnete [], se prikaže zaslon z nastavitvami Wi-Fi mobilnega odjemalca.
Seznam naprav
Registrirane naprave so prikazane na seznamu. Z ikono lahko preverite informacije o napravi in stanje. Napravo lahko izberete za uporabo tako, da tapnete njeno ime.
Če tapnete ikono o podrobnostih, si lahko na zaslonu [Printer Details] (Podrobnosti o tiskalniku) ogledate informacije o napravi.
[]: Naprave, pri katerih je največja širina lista A4/Letter.
[]: Barvni tiskalniki.
[]: Črno-beli tiskalniki.
[]: Naprave, ki podpirajo neposredno tiskanje datotek PDF*
* Naprave s funkcijo neposrednega tiskanja datotek PDF ali funkcijo za tiskanje PS ali s priključenim dodatnim trdim diskom ali pomnilnikom ROM ali RAM
[]: Informacije iz naprave.
Na zaslonu [Printer Details] (Podrobnosti o tiskalniku) odprite vmesnik Remote UI in preverite informacije.
Brisanje naprave
Pritisnite in zadržite ime naprave, nato pa v prikazanem pogovornem oknu tapnite možnost [Delete] (Izbriši).
[Auto Search (Wi-Fi)] (Samodejno iskanje (Wi-Fi))
Samodejno poišče naprave v omrežju, s katerimi ima mobilni odjemalec vzpostavljeno povezavo.
[Manual Search (Wi-Fi)] (Ročno iskanje (Wi-Fi))
Z navedbo naslova IP/imena DNS poišče naprave (FQDN).
[QR Code] (Koda QR)
Optično prebere kode QR naprav, ki lahko prikažejo kode QR, in registrira te naprave.
[Nearby Printers] (Bližnji tiskalniki)
Samodejno zazna naprave s funkcijo Bluetooth.