Elementi, ki jih lahko nastavite s funkcijo tiskanja

[Output Method] (Način tiskanja)
Izberite način tiskanja za tiskalne podatke.
[Print] (Natisni): Izvede običajno tiskanje.
[Store] (Shrani): Shrani tiskalne podatke v nabiralnik v napravi.
[Secure Print] (Zaščiteni izpis): Za tiskanje podatkov lahko nastavite PIN in ga shranite v napravo. Ta funkcija je koristna pri tiskanju zaupnih dokumentov.
[User Name] (Uporabniško ime): Prikaže uporabniško ime za tiskalne podatke. Uporabniško ime lahko spremenite tako, da se ga dotaknete.
[Domain Name] (Ime domene): Nastavi ime uporabnika domene. Če pri tiskanju ne potrebujete imena domene, pustite to polje prazno. Če imena domene ne poznate, se posvetujte s skrbnikom naprave.
[Authentication Mode] (Način preverjanja pristnosti)
Tiskanje lahko upravljate s funkcijo za upravljanje ID-jev oddelkov ali s funkcijo preverjanja pristnosti uporabnikov.
[Off] (Izključeno): Upravljanje uporabnikov se ne izvede.
[Dept. ID Mgt.] (Upravljanje ID-jev oddelkov): Nastavi informacije o upravljanju ID-jev oddelkov.
[User Authentication] (Preverjanje pristnosti uporabnika): Nastavi informacije o preverjanju pristnosti uporabnika.
OPOMBA
Če je vaš cilj tiskanja tiskalniški strežnik (ročno registriran tiskalnik), [User Authentication] (Preverjanje pristnosti uporabnika) ni prikazano, tudi če tiskalnik za cilje tiskanja podpira preverjanje pristnosti uporabnikov.
[Output Size] (Izhodna velikost)
Izberite velikost papirja, na katerega boste tiskali.
Če možnost [Minimize Margins and Print] (Zmanjšaj robove in natisni) nastavite na [On] (Vklopljeno), razširite območje tiskanja do robov papirja. Glede na vsebino podatkov za tiskanje, lahko del podatkov ob robovih pri tiskanju izgubite. Najmanjša širina robov je odvisna od modela naprave.
OPOMBA
Pri neposrednem tiskanju datotek PDF* so robovi vedno nastavljeni na najmanjše, ne glede na nastavitev [Minimize Margins and Print] (Zmanjšaj robove in natisni).
* Na zaslonu [Select Printer] (Izberite tiskalnik) se za naprave, ki so združljive z neposrednim tiskanjem datotek PDF, prikaže [].
[Copies] (Kopije)
Izberite število kopij, ki jih boste natisnili.
[Print Range] (Obseg tiskanja)
Določite obseg strani, ki jih boste natisnili.
[Source] (Vir)
Izberite [Auto] (Samodejno) (uporabi nastavitev naprave) ali [Tray] (Pladenj).
OPOMBA
Morda boste lahko izbrali vir papirja, odvisno od naprave, ki jo uporabljate.
[Select Color] (Izbira barve)
Preklopi med barvnim in sivinskim (črno-belim) tiskanjem. Izberite [Auto] (Samodejno) za normalne razmere.
[2-sided] (Obojestransko)
Preklopi med enostranskim in obojestranskim tiskanjem.
OPOMBA
Pri obojestranskem tiskanju na papir velikosti A5/B5 je od uporabljene naprave odvisno, ali bosta dejansko natisnjeni obe strani.
[Staple] (Spenjanje)
Preklopi na spenjanje strani.
Stran bo speta na mestih, označenih z rdečo barvo na sličici na zaslonu [Preview] (Predogled).
OPOMBA
Pri neposrednem tiskanju datotek PDF* se lahko zgodi, da dokument ne bo spet na mestih, ki so bila prikazana na sličici pred tiskanjem.
* Na zaslonu [Select Printer] (Izberite tiskalnik) se za naprave, ki so združljive z neposrednim tiskanjem datotek PDF, prikaže [].
Papir morda ne bo spet na ustreznih mestih v naslednjih primerih:
Pri tiskanju datoteke, optično prebrane z izvirnikom v ležeči postavitvi.
Pri tiskanju optično prebrane datoteke z nastavitvijo [2 on 1] (2 na 1).
Nastavite lahko tudi Eco (Staple-Free), odvisno od enote za končno obdelavo, ki jo uporabljate. Če pa možnost Eco (Staple-Free) ne podpira navedene velikosti papirja, je papir izvržen brez uporabljene možnosti Eco (Staple-Free), v napravi pa se prikaže sporočilo o napaki.
[2 on 1] (2 na 1)
Preklopi na tiskanje dveh strani na en list papirja.
[PDF Preview Method] (Način predogleda datoteke PDF)
Če želite uporabiti storitev Data Conversion Service za predogled datoteke PDF, nastavite možnost [Data Conversion Service] (Storitev za pretvorbo podatkov) na [On] (Vklopljeno).
OPOMBA
Nastavitve, ki so na voljo, se razlikujejo glede na model naprave.
Če nastavite funkcije, ki jih uporabljena naprava ne podpira, funkcije ne bodo uporabljene.
Če naprava podpira pridobivanje informacij o konfiguraciji, lahko s funkcijo [Select Printer] (Izberite tiskalnik) > [Printer Details] (Podrobnosti o tiskalniku) > [Update Printer Information] (Posodobi informacije o tiskalniku) prikažete elemente, ki ustrezajo funkcijam naprave na zaslonu [Print Settings] (Nastavitve tiskanja).