Optično branje (serija imageRUNNER ADVANCE)

Podatke, optično prebrane z večnamensko napravo, lahko prejmete v svoj mobilni odjemalec.
S serijo imageRUNNER ADVANCE lahko konfigurirate nastavitve optičnega branja in optično berete iz mobilnega odjemalca s funkcijo [Scan for Mobile] (Optično branje za mobilno napravo) v večnamenski napravi.
Če ne morete uporabiti funkcije [Scan for Mobile] (Optično branje za mobilno napravo), si za konfiguracijo nastavitev optičnega branja in optično branje v napravo imageRUNNER ADVANCE namestite brezplačno aplikacijo Canon Mobile Scanning MEAP Application.
Funkcijo Scan for Mobile ali aplikacijo Canon Mobile Scanning MEAP Application zaženite prek zaslona na dotik večnamenske naprave, nato pa postopek izvedite z mobilno napravo.

Predpogoji

Če uporabite funkcijo [Scan for Mobile] (Optično branje za mobilno napravo)

Funkcija [Scan for Mobile] (Optično branje za mobilno napravo) je aktivirana.
Če je vklopljen ACCESS MANAGEMENT SYSTEM, so uporabniške pravice za funkcijo [Scan for Mobile] (Optično branje za mobilno napravo) uporabljene za prijavljenega uporabnika.
OPOMBA
Če ne morete uporabiti funkcije Scan for Mobile ali programa Canon Mobile Scanning MEAP Application, konfigurirajte nastavitve optičnega branja s funkcijo [Scan and Send] (Skeniranje in oddaja) večnamenske naprave.

Postopki

Priprava večnamenske naprave

1.Izvirnik položite na stekleno ploščo ali podajalnik večnamenske naprave.
2.Pritisnite [Scan for Mobile] (Optično branje za mobilno napravo) ali [Canon Mobile Scanning] (Canonova aplikacija za mobilno optično branje) na zaslonu na dotik.
Če se zgornja ikona ne prikaže, v meniju Main Menu pritisnite [Show All] (Prikaži vse), da spremenite prikaz.
3.Če ste pozvani k prijavi v napravo, se prijavite z uporabniškim imenom in geslom.
4.Na zaslonu [Scan for Mobile] (Optično branje za mobilno napravo)/[Canon Mobile Scanning MEAP Application] (Canonova aplikacija za mobilno optično branje MEAP) potrdite [Device Name] (Ime naprave) in [IP Address] (Naslov IP).

Uporaba mobilne naprave

1.Tapnite [] v zgornjem levem kotu začetnega zaslona aplikacije Canon PRINT Business in registrirajte/izberite napravo, ki jo želite uporabiti.
Uporabite ime naprave/naslov IP, prikazan na zaslonu [Scan for Mobile] (Optično branje za mobilno napravo)/[Canon Mobile Scanning MEAP Application] (Canonova aplikacija za mobilno optično branje MEAP) večnamenske naprave.
2.Na začetnem zaslonu tapnite [Scan] (Optično branje).
3.Na zaslonu [Scan] (Optično branje) konfigurirajte nastavitve optičnega branja.
4.Tapnite [Scan] (Optično branje).
Pri optičnem branju s kopirnega stekla:
Na nadzorni plošči večnamenske naprave se prikaže potrditveni zaslon.
Če želite nadaljevati optično branje:
Nastavite izvirnik → pritisnite [] (Start).
Če želite zaključiti optično branje:
Pritisnite [Start Sending] (Začni oddajanje).
OPOMBA
Pri obojestranskem optičnem branju izvirnika s podajalnikom dokumentov morate za poravnavo usmeritve sodih in lihih strani nastaviti možnost [2-Sided Original] (2-stranski izvirnik), da se ujema z usmerjenostjo vezave izvirnika.
Pri napravah, ki imajo na zaslonu [Select Printer] (Izberite tiskalnik) prikazano [], nastavite možnost [2-Sided Original] (2-stranski izvirnik), kot je opisano v nadaljevanju.
Za obojestranske izvirnike v obliki knjige, z vezavo na krajši strani: [Calendar Type] (Vrsta koledarja)
Za obojestranske izvirnike v obliki knjige, z vezavo na daljši strani: [Book Type] (Vrsta knjige)

Rezultat

Optično prebrani podatki so shranjeni in odpre se zaslon za predogled dokumenta.

JPEG/PDF

Na zaslonu za predogled dokumenta se prikaže predogled.

TIFF/OOXML

S tapom ikone datoteke lahko izberete program, v katerem naj bo prikazan predogled.
OPOMBA
Če želite prikazati predogled datoteke v obliki zapisa TIFF/OOXML, mora biti v mobilni napravi nameščena ustrezna aplikacija.
Če pri optičnem branju izberete [OOXML (pptx)] ali [OOXML (docx)] za možnost [File Format] (Oblika zapisa datoteke), optično prebranih podatkov morda ne boste mogli odpreti z drugimi aplikacijami. Če pride do tega, ponovite skeniranje v drugo obliko datoteke.

Sorodne teme