Registracija nastavitev za napravo Quick Menu (imageRUNNER ADVANCE Series z uporabo funkcije [Scan and Send] (Skeniranje in oddaja))

Če registrirate pogosto uporabljene nastavitve optičnega branja v meniju Quick Menu, ni treba posebej nastavljati nastavitev prejemnika pošiljanja in optičnega branja.

Postopki

Registracija nastavitev v meniju Quick Menu

1.Na nadzorni plošči naprave pritisnite [Scan and Send] (Skeniranje in oddaja).
2.Konfigurirajte nastavitve optičnega branja
3.Pritisnite [].
4.Pritisnite [Register to Quick Menu] (Registracija v hitrem meniju).
5.Pritisnite [Next] (Naprej).
6.Določite nastavitve za priklic gumba za registracijo → pritisnite [Next] (Naprej).
[Display Confirmation Screen When Recalling] (Prikaz potrditvenega zaslona ob priklicu):
Pri priklicu nastavitev se prikaže zaslon za potrditev nastavitev.
Če izberete [Off] (Izključeno), se zaslon za potrditev nastavitev ob priklicu nastavitev ne prikaže.
[Start Operation for Recall] (Zagon funkcije za priklic):
Opravilo je izvedeno takoj, ko pritisnete gumb, ne da bi pritisnili gumb [] (Start).
7.Izberite mesto registracije v mapi [Personal] (Osebno) ali [Shared] (V skupni rabi) → izberite gumb za registracijo → pritisnite [Next] (Naprej).
8.Pritisnite [Name] (Ime) / [Comment] (Opomba) → vnesite ime/opomba → pritisnite [OK] (V redu).
9.Pritisnite [OK] (V redu) → [Close] (Zapri).
Nastavitve optičnega branja so registrirane v meniju Quick Menu naprave.

Priklic registriranih nastavitev v meniju Quick Menu

1.Pritisnite [] (Quick Menu).
2.Izberite [Personal] (Osebno) ali [Shared] (V skupni rabi) → pritisnite gumb, ki ga želite uporabiti.
3.Pritisnite [Yes] (Da).
OPOMBA
Lahko se zgodi, da omrežne nastavitve naprave, brezžičnega usmerjevalnika in mobilnega odjemalca ne omogočajo fiksnega naslova IP mobilnega odjemalca. V tem primeru na zaslonu [Scan and Send] (Skeniranje in oddaja) naprave pritisnite [Details] (Podrobnosti) in spremenite naslov IP v polju [Host Name] (Ime gostitelja).

Rezultat

Registrirane nastavitve optičnega branja so priklicane v meniju Quick Menu naprave.