Naprave, ki podpira Bluetooth ni mogoče registrirati (seznaniti)

Če se z napravo povezujete prek tehnologije Bluetooth, morate vnesti kodo PIN, da napravo registrirate (seznanite) z mobilnim odjemalcem. Če pogovorno okno za vnos kode PIN ni prikazano, kodo PIN, ki je prikazana v tiskalniku, vnesite prek zahteve za seznanitev v območju za obvestila mobilnega odjemalca.
Območje za obvestila prikažete tako, da podrsate od zgornjega dela zaslona mobilnega odjemalca, kot je prikazano na sliki.