Ni mogoče prikazati vmesnika Remote UI v mobilnem odjemalcu

V nekaterih napravah morda ne boste mogli prikazati vmesnika Remote UI s svojega mobilnega odjemalca. V tem primeru preverite stanje naprave tako, da vmesnik Remote UI odprete v računalniku ali na nadzorni plošči naprave.
Če je vmesnik Remote UI prikazan v mobilnem odjemalcu, morda ni mogoče uporabljati nekaterih funkcij, kot je delo z datotekami. V tem primeru izvedite opravila prek prikazanega vmesnika Remote UI, ki ga odprete v računalniku ali nadzorni plošči naprave.
Če ste nastavitve posredniškega strežnika nastavili z uporabo nastavitev za Wi-Fi mobilnega odjemalca, ne morete prikazati vmesnika Remote UI naprave, ki ste jo registrirali s funkcijo Wi-Fi Direct. V tem primeru preverite stanje naprave, ki je prikazano v vmesniku Remote UI v računalniku ali na nadzorni plošči naprave.