Nevarnosti pri komunikaciji z uporabo samopodpisanega potrdila

Ko so mobilni odjemalci in naprave povezani prek omrežja Wi-Fi, se potrdilo strežnika, ki je nameščeno v napravi, uporablja za šifrirano komunikacijo. Potrdilo strežnika, ki je nameščeno ob dobavi, je samopodpisano potrdilo.
Če uporabljate samopodpisano potrdilo, lahko pride do uhajanja zaupnih podatkov, kot so uporabniška imena, gesla in podobno, v primeru vrinjenega napadalca, kot je osebni računalnik, ki si prilasti napravo, ki je nameščena v intranetu.
Če želite preprečiti napade vrinjenih napadalcev in zagotoviti močno zaščito, morate v napravo namestiti overovljeno potrdilo strežnika. Glede namestitve potrdila strežnika se posvetujte s skrbnikom naprave.