Tiskanje ni mogoče

Preverite:
Stanje naprave
Ali je naprava vklopljena?
Ali je nastavitev tiskanja za LPD (LPR) naprave nastavljena na [On] (Vklopljeno)?
Ali ima naprava vzpostavljeno povezavo?
OPOMBA
Način potrjevanja se razlikuje glede na model naprave. Podrobnosti si oglejte v priročnikih, priloženih napravi.
Nastavitve te aplikacije
Če uporabljate tiskalni strežnik, ali se ime naprave za skupno rabo in ime čakalne vrste, ki je nastavljeno v tej aplikaciji, ujemata?
Če se ime naprave za skupno rabo, registrirane s tiskalnim strežnikom, ne ujema z imenom, nastavljenim v možnosti [Queue Name] (Ime čakalne vrste) aplikacije Canon PRINT Business, tiskanje morda ne bo mogoče, kar je odvisno od uporabljenega tiskalnega strežnika.
OPOMBA
Če uporabljate tiskalni strežnik in registrirate napravo, ki je združljiva z gonilnikom tiskalnika UFRII LT, tiskanje morda ne bo mogoče.
Od uporabljene naprave je odvisno, katere znake lahko uporabite za uporabniško ime. Če je omejen niz znakov nastavljen na zaslonu [App Settings] (Nastavitve aplikacije) > [User Information] (Podatki o uporabniku) aplikacije ali [Output Method] (Način tiskanja) > [User Name] (Uporabniško ime) nastavitev tiskanja, tiskanje podatkov morda ne bo mogoče iz te aplikacije.
Preverjanje pristnosti uporabnika
Ali [Update Printer Information] (Posodobi informacije o tiskalniku) deluje pravilno?
Posodabljanje informacij o načinu preverjanja pristnosti je lahko omejeno, odvisno od nastavitev naprave. Tapnite [Update Printer Information] (Posodobi informacije o tiskalniku), pridobite najnovejše informacije o konfiguraciji, nato pa prikažite podprte načine preverjanja pristnosti.
Ali je tiskanje iz naprave omejeno na tiskanje s preverjanjem pristnosti uporabnika?
Če je tiskanje iz naprave omejeno na tiskanje s preverjanjem pristnosti uporabnika, nastavite [User Name] (Uporabniško ime) in [Password] (Geslo) na zaslonu [Print Settings] (Nastavitve tiskanja) > [Authentication Mode] (Način preverjanja pristnosti) > [User Authentication] (Preverjanje pristnosti uporabnika) v tej aplikaciji.
Ali so nastavitve tiskanja s preverjanjem pristnosti uporabnika te aplikacije pravilne?
Tiskanje s preverjanjem pristnosti uporabnika se lahko izvede le, če pravilno vnesete vrednosti za [User Name] (Uporabniško ime) in [Password] (Geslo).
Ali želite izvesti preverjanje pristnosti uporabnika kot uporabnik domene?
Tiskanje s preverjanjem pristnosti uporabnika ni podprto za uporabnike domene. Nastavite [User Name] (Uporabniško ime) in [Password] (Geslo), registrirana v tej napravi.