Ni mogoče uporabiti funkcije [Release and Print] (Izdaj in natisni)

Če se prikaže »HTTP 404 Not Found«
Preverite:
Se je naprava dokončno zagnala?
Če zagon naprave še ni končan, znova tapnite [Release and Print] (Izdaj in natisni) po dokončanem zagonu naprave.
Če se izpiše sporočilo o napaki
Preverite:
Ali ime DNS naprave vsebuje znak »_«?
Če je uporabljena naprava v tem programu registrirana kot ime DNS in ne kot naslov IP, lahko pride do prekinitve komunikacije z napravo, če ime DNS vsebuje znak »_«.
Preverite ime DNS na seznamu naprave na zaslonu [Select Printer] (Izberite tiskalnik). Če ime DNS, ki je prikazano pod imenom naprave, vsebuje znak »_«, na primer »device_01.aaa.bbb.com«, znova registrirajte uporabljeno napravo tako, da jo poiščete s pomočjo njenega naslova IP.
Ali je vmesnik Remote UI nastavljen na [Administrator Authentication Mode] (Način preverjanja pristnosti skrbnika)?
Če je [Authentication Mode] (Način preverjanja pristnosti) vmesnika Remote UI, ki ga uporabljate, nastavljen na [Administrator Authentication Mode] (Način preverjanja pristnosti skrbnika), se v napravo ni mogoče prijaviti iz mobilnega odjemalca. Za več podrobnosti se obrnite na skrbnika naprave.
Geslo za skrbniške pravice
Če je uporabljeno geslo za prijavo v napravo s skrbniškimi pravicami privzeto geslo, se ne morete prijaviti v napravo. V tem primeru spremenite geslo.
Ali uporabljate napravo, ki je bila registrirana s tehnologijo Wi-Fi Direct tako, da določite nastavitve posredniškega strežnika z nastavitvami za Wi-Fi v mobilnem odjemalcu?
Če ste posredniški strežnik nastavili z nastavitvami za Wi-Fi v mobilnem odjemalcu in ste vzpostavili povezavo z napravo s tehnologijo Wi-Fi Direct, zaslona »Release and Print« ni mogoče prikazati. Izvedite postopek na nadzorni plošči naprave ali tako, da ste povezani z napravo in uporabite drug način, kot je tehnologija Wi-Fi Direct.
Če se ne prikažejo podatki o tiskanju
Preverite:
Ali so nastavitve možnosti [User Information] (Podatki o uporabniku) pravilne?
Na zaslonu [User Information] (Podatki o uporabniku) nastavite uporabniško ime in ime domene, ki ste ju uporabili pri zadržanju podatkov o tiskanju.
Če se želite prijaviti kot uporabnik domene, se prepričajte, da je možnost [User Information] (Podatki o uporabniku) > [Use the domain name when logging in to the printer] (Pri prijavi v tiskalnik uporabi ime domene) vklopljena.
Ali so nastavitve naprave pravilne?
Če so nastavitve naprave takšne, da se podatki o tiskanju ne prikažejo, se podatki o tiskanju ne bodo prikazali.
Ali je čas zadržanja potekel?
Če je čas zadržanja podatkov o tiskanju potekel, bodo podatki o tiskanju izbrisani.
Ali je drug uporabnik izbrisal podatke o tiskanju?
Če so podatki o tiskanju kategorizirani kot [Shared] (V skupni rabi) ali [Group] (Skupina), obstaja možnost, da jih je natisnil ali izbrisal drug uporabnik.