Omejitve storitve Data Conversion Service

Okolje internetne povezave
Če uporabite storitev, ki zahteva internetno povezavo, kot sta storitev Data Conversion Service ali shramba v oblaku, preverite, ali je omrežje Wi-Fi, s katerim je povezan mobilni odjemalec, povezano z internetom.
Se bo morda povezal z internetom prek omrežja mobilne telefonije, kot sta LTE ali 3G, v okoljih, v katerih se ne more povezati z internetom prek omrežja Wi-Fi. V tovrstnih primerih mora stroške povezave poravnati stranka.
Omejitve
Tudi pri uporabi storitve za pretvorbo podatkov Data Conversion Service se lahko postavitev natiskanih podatkov razlikuje od izvirnika.
V storitev za pretvorbo podatkov Data Conversion Service lahko naložite datoteke v velikosti do 20 MB.
Datotek, zaščitenih z geslom, datotek z nepooblaščenimi ali okvarjenimi podatki ter praznih datotek ni mogoče pretvoriti.
Po pretvorbi podatkov ni mogoče prenesti datotek z več kot 99 stranmi.
Če natisnete datoteko, ki je odprta v drugem programu, in pri tem uporabite storitev Data Conversion Service v tem programu, pretvorjenih podatkov ni mogoče shraniti v mobilnega odjemalca.