Omejitve glede uporabe funkcije neposrednega tiskanja datotek PDF

Če ima naprava funkcijo neposrednega tiskanja datotek PDF ali tiskanja PS, pošljite datoteko PDF neposredno v napravo, da jo natisne.
Pri tem opravite naslednje ukrepe.
Predogled tiskanja, ki ga prikažete tako, da tapnete [Preview] (Predogled) na zaslonu [Preview] (Predogled), se lahko razlikuje od dejanskega videza natisnjenega dokumenta.
Če nastavite zaslone [Preview] (Predogled) > [Print Settings] (Nastavitve tiskanja) > [Staple] (Spenjanje), se lahko zgodi, da dokument ne bo spet na mestih, ki so bila prikazana na sličici na zaslonu [Preview] (Predogled).
Na zaslonu razširjenega predogleda ne morete izbrisati strani, ki je ne želite natisniti. Strani, ki jih želite natisniti, določite na zaslonu [Print Settings] (Nastavitve tiskanja) > [Print Range] (Obseg tiskanja).
Od uporabljene naprave je odvisno, ali bo podprto tiskanje datoteke PDF z nastavljenim geslom. Tovrstne naprave prekličejo tiskanje, če poskusite natisniti datoteko PDF z nastavljenim geslom.
Če želite natisniti datoteko PDF, za katero je bilo nastavljeno geslo, nastavite [Printer Details] (Podrobnosti o tiskalniku) > [Print Options] (Možnosti tiskanja) > [PDF Direct Print] (Neposredno tiskanje datotek PDF) na Off.
Če med tiskanjem z geslom zaščitene datoteke PDF pride do napake, se sporočilo o napaki ne prikaže v mobilni napravi.