Podatki niso natisnjeni v skladu z nastavitvami tiskanja

Če izbrana naprava ne podpira funkcij, ki so prikazane na zaslonu [Print Settings] (Nastavitve tiskanja), se nastavitve ne uporabijo.
Če izbrana naprava funkcij ne podpira, je izveden naslednji postopek.
[Output Method] (Način tiskanja) > [Store] (Shrani)
Pri napravah, ki ne podpirajo shranjevanja v nabiralnik uporabnika, se izvede običajno tiskanje.
[Output Method] (Način tiskanja) > [Secure Print] (Zaščiteni izpis)
Pri napravah, ki ne podpirajo funkcije Secure Print, se izvede običajno tiskanje.
[Dept. ID Mgt.] (Upravljanje ID-jev oddelkov) > On
Pri napravah, ki ne podpirajo funkcije Upravljanje ID-jev oddelkov, se izvede običajno tiskanje.
OPOMBA
Če želite uporabljati funkcijo upravljanja ID-jev oddelkov, jo morate omogočiti v napravi. Podrobnosti si oglejte v priročnikih, priloženih napravi.
[Output Size] (Izhodna velikost)
Če navedete velikost papirja, ki je naprava ne podpira, se pri tiskanju uporabi druga velikost papirja ali pa se na nadzorni plošči naprave prikaže sporočilo, v katerem morate potrditi velikosti papirja.
[Select Color] (Izbira barve) > [Color] (Barvno)
Pri napravah, ki ne podpirajo barvnega tiskanja, se nastavitve ne uporabijo, opravilo pa se natisne črno-belo.
[2-sided] (Obojestransko) > On
Pri napravah, ki ne podpirajo obojestranskega tiskanja, se nastavitve ne uporabijo, podatki pa se natisnejo na eno stran papirja.
[Staple] (Spenjanje) > On
Pri napravah, ki ne podpirajo spenjanja, se nastavitve ne uporabijo, podatki pa se natisnejo brez spenjanja.
Tudi če uporabljate napravo z nameščeno sortirko, ki podpira spenjanje, se lahko zgodi, da bodo strani, ki niso velikosti LTR ali A4, natisnjene brez spenjanja.
OPOMBA
Prikazane nastavitve se razlikujejo glede na napravo.
Če naprava podpira pridobivanje informacij o konfiguraciji, lahko s funkcijo [Select Printer] (Izberite tiskalnik) > [Printer Details] (Podrobnosti o tiskalniku) > [Update Printer Information] (Posodobi informacije o tiskalniku) prikažete elemente, ki ustrezajo funkcijam naprave na zaslonu [Print Settings] (Nastavitve tiskanja). Če informacij o konfiguraciji naprave ni mogoče pridobiti, bodo vsi elementi prikazani na zaslonu [Print Settings] (Nastavitve tiskanja).