Omejitve pri uporabi operacijskega sistema Android 7.0 ali novejše različice

Če uporabljate ta program v mobilnem odjemalcu z nameščenim operacijskim sistemom Android 7.0 ali novejšim, bodite pozorni na naslednje možnosti:
Ta program ni združljiv z načinom več oken. Uporabljajte ga v celozaslonskem načinu. Če ta program prikažete vzporedno z drugimi programi, ga morda ne boste mogli upravljati.
Če ta program prikazuje podatke v predogledu, ko ga prikličete iz menija za skupno rabo v drugem programu, podatki morda ne bodo pravilno prikazani. Pravilen prikaz podatkov je odvisen od programa, iz katerega ste priklicali ta program. V takih primerih si lahko podatke pravilno ogledate, če je ta program zaprt, ko ga prikličete iz drugega programa.
Ta program ne podpira funkcije [Screen pinning] (Pripenjanje zaslona). Če nastavite možnost [Screen pinning] (Pripenjanje zaslona) na [On] (Vklopljeno) in zaklenete zaslon programa, ga morda ne boste mogli uporabljati. V tem primeru zaprite program na seznamu opravil in ga ponovno odprite.
Če možnosti [Cellular data] (Mobilni podatki) in [Wi-Fi] vklopite v omrežnih nastavitvah mobilnega odjemalca, v tem programu ne boste mogli iskati naprave, optično brati ali uporabljati storitev, ki zahtevajo internetno povezavo, kot so storitev Data Conversion Service ali shramba v oblaku ipd. Če ne morete poiskati naprave ali optično brati, izklopite možnost [Cellular data] (Mobilni podatki) in če ne morete uporabljati storitev, ki zahtevajo internetno povezavo, izklopite možnost [Wi-Fi].
Če vnesete ime na zaslonu [App Settings] (Nastavitve aplikacije) > [Proxy Settings] (Nastavitve proxyja) operacijskega sistema Android 8.0 ali novejši različici, ne morete uporabljati funkcij [Release and Print] (Izdaj in natisni) in [Provide Address] (Vnos naslova). V tem primeru ne uporabljate nastavitev posredniškega strežnika.