Postavljanje zadanog odredišta e-pošte

Unaprijed možete postaviti odredište kada datoteku spremljenu na mobilnom uređaju šaljete putem e-pošte.

Postupci

1.Dodirnite [] u gornjem desnom kutu početnog zaslona aplikacije Canon PRINT Business → [App Settings] (Postavke aplikacije).
2.Dodirnite [Send To] (Pošalji).
3.Upišite adresu u prikazani dijaloški okvir → dodirnite [OK] (U redu).

Rezultat

Postavljena adresa prikazat će se na zaslonu [App Settings] (Postavke aplikacije) > [Send To] (Pošalji).