Prikaz savjeta

Možete ponovo prikazati upute za rad koje se prikazuju na početnom zaslonu prilikom prve aktivacije ove aplikacije.

Postupci

1.Dodirnite [] u gornjem desnom kutu početnog zaslona aplikacije Canon PRINT Business → [App Settings] (Postavke aplikacije).
2.Postavite opciju [Menu Tip] (Savjet) na On.

Rezultat

Upute za rad prikazat će se sljedeći put kada se prikaže početni zaslon.