Postavljanje porta za WebDAV

Možete postaviti broj porta za WebDAV koji se koristi za vrijeme skeniranja pomoću uređaja imageRUNNER ADVANCE.
Zadana vrijednost je „8080“.

Postupci

1.Dodirnite [] u gornjem desnom kutu početnog zaslona aplikacije Canon PRINT Business → [App Settings] (Postavke aplikacije).
2.Dodirnite [WebDAV Port] (WebDAV priključak).
3.Unesite broj priključka u prikazani dijaloški okvir → dodirnite [OK] (U redu).

Rezultat

Postavljeni broj prikazat će se na zaslonu [App Settings] (Postavke aplikacije) > [WebDAV Port] (WebDAV priključak).
NAPOMENA
Nemojte postavljati broj porta koji već koristi mobilni uređaj koji koristite.
Ako skenirate pomoću funkcije [Scan and Send] (Skeniranje i slanje) na seriji imageRUNNER ADVANCE, navedite naziv glavnog računala pod [Host Name] (Naziv poslužitelja) na upravljačkoj ploči uređaja. Unesite naziv glavnog računala u sljedećem formatu, uključujući broj porta, sukladno uputama koje se prikazuju na zaslonu [Scan] (Skeniranje).
<Primjer Unosa>
Ako je IP adresa „192.168.0.xxx“ i novi broj priključka „8008“:
http://192.168.0.xxx:8008/