Postavljanje proxy poslužitelja

Ako je za komunikaciju s uređajem koji koristite ili za upotrebu usluge konverzije podataka Data Conversion Service potreban proxy, možete ga unaprijed podesiti.
NAPOMENA
Ne možete koristiti proxy za komunikaciju s uslugom pohrane u oblaku.

Postupci

1.Dodirnite [] u gornjem desnom kutu početnog zaslona aplikacije Canon PRINT Business → dodirnite [App Settings] (Postavke aplikacije).
2.Dodirnite [Proxy Settings] (Postavke proxyja) → dodirnite [Use Proxy] (Koristi proxy).
3.Unesite potrebne stavke.
Informacije o postavkama zatražite od administratora mreže.
4.Dodirnite [OK] (U redu).

Rezultat

Proxy se prikazuje kao [Use] (Koristi) na zaslonu [App Settings] (Postavke aplikacije) > [Proxy Settings] (Postavke proxyja).
NAPOMENA
Kada se ta aplikacija zatvori, [Proxy Settings] (Postavke proxyja) vraća se na [Do not use] (Ne koristi). Prema potrebi ponovo postavite nakon ponovnog pokretanja sustava.