Postavka metode za slanje odredišne adrese

Možete konfigurirati postavke koje omogućavaju slanje odredišne adrese uređaju prikazanom na početnom zaslonu pomoću funkcije [Provide Address] (Slanje adrese).

Postupci

1.Dodirnite [] u gornjem desnom kutu početnog zaslona aplikacije Canon PRINT Business → [App Settings] (Postavke aplikacije).
2.Dodirnite [Provide Address] (Slanje adrese).
3.Postavite opciju [Provide Address to Selected Printer] (Davanje adrese odabranom pisaču) na On.

Rezultat

Postavka se prikazuje na zaslonu [App Settings] (Postavke aplikacije) > [Provide Address] (Slanje adrese).