Postavljanje korisničkih informacija

Unaprijed možete postaviti korisničke informacije potrebne za prijavu na uređaj. Unesene korisničke informacije koriste sljedeće funkcije.
Registriranje uređaja pomoću Bluetooth veze
Provide Address (Davanje adrese)
Release and Print (Otpuštanje i ispisivanje)
Printer Control Panel Login (Prijava pomoću upravljačke ploče pisača)
Informacije koje postavite ujedno se mogu koristiti za ispis.

Postupci

1.Dodirnite [] u gornjem desnom kutu početnog zaslona aplikacije Canon PRINT Business → [App Settings] (Postavke aplikacije).
2.Dodirnite [User Information] (Korisničke informacije).
3.Unesite korisničke informacije.
[Log in as Guest user] (Prijavite se kao korisnik gost):
omogućuje vam prijavu bez upotrebe korisničkih informacija koje se mogu postaviti uz ovu aplikaciju.
[User Name] (Korisničko ime):
Unesite korisničko ime.
[Password] (Lozinka):
Unesite lozinku.
Kada se postavlja [Domain Name] (Naziv domene)
Unesite naziv domene jednak onome za prijavu na uređaj.
[Use the same user information when printing] (Koristi iste korisničke informacije prilikom ispisivanja):
[User Name] (Korisničko ime)/[Password] (Lozinka)/[Domain Name] (Naziv domene) koje postavite primjenjuju se za sljedeće.
[Print Settings] (Postavke ispisa) > [Output Method] (Način obrade) > [User Name] (Korisničko ime)/[Domain Name] (Naziv domene)*1
[Authentication Mode] (Način provjere autentičnosti) > [User Authentication] (Korisnička autorizacija) > [User Name] (Korisničko ime)/[Password] (Lozinka)*2
*1 [User Name] (Korisničko ime)/[Domain Name] (Naziv domene) ne primjenjuju se ako ih ostavite praznima.
*2 Naziv domene ne koristi se pri ispisu s provjerom autentičnosti korisnika.
[Use the domain name when logging in to the printer] (Koristi naziv domene prilikom prijavljivanja na pisač):
Omogućuje vam prijavu pomoću naziva domene koji je unesen pod [Domain Name] (Naziv domene), prilikom upotrebe Bluetooth registra uređaja i/ili prilikom upotrebe funkcija [Direct Connection] (Izravna veza)/[Provide Address] (Slanje adrese)/[Release and Print] (Otpuštanje i ispis)/[Printer Control Panel Login] (Prijava pomoću upravljačke ploče pisača).
4.Dodirnite [OK] (U redu).

Rezultat

Postavljeno korisničko ime prikazuje se na zaslonu [App Settings] (Postavke aplikacije) > [User Information] (Korisničke informacije).