Kako se pregledava zaslon za pregled dokumenta

Pomoću zaslona za pregled dokumenta možete provjeravati preglede datoteka, slati e-poštom i ispisivati.
[]
[Open in Adobe Acrobat] (Otvori u programu Adobe Acrobat)
Ako je Adobe Acrobat instaliran na mobilnom uređaju koji koristite, otvorite pregledane PDF podatke koristeći Adobe Acrobat.
[Open in] (Otvori u aplikaciji)
Otvara pregledane datoteke drugom aplikacijom instaliranom na mobilnom uređaju.
[]
Šalje pregledane datoteke na adresu e-pošte.
Kada dodirnete [] i odaberete e-poštu, datoteka sa skeniranim podacima pridodat će se novoj poruci.
[]
Ispisuje pregledane datoteke. Dodirom na [] prikazuje se [Preview] (Pretpregled) za ispis.