Odricanje od odgovornosti

Informacije u ovom dokumentu podliježu izmjenama bez prethodne obavijesti.
CANON INC. NE DAJE NIKAKVA JAMSTVA U VEZI S MATERIJALOM, IZRAVNA ILI IMPLICITNA, OSIM KAKO JE OVDJE IZLOŽENO, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA JAMSTVA O MARKETINŠKOJ I TRGOVAČKOJ USPJEŠNOSTI PROIZVODA, PRIKLADNOSTI ZA POSEBNU SVRHU KORIŠTENJA ILI POVREDA PRAVA. CANON INC. NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVU IZRAVNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU BILO KOJE VRSTE ILI GUBITKE ILI TROŠKOVE IZAZVANE KORIŠTENJEM OVOG MATERIJALA.