Oznake upotrebljavane u priručniku

Ovdje se objašnjavaju simboli i postavke korišteni u ovom priručniku.

Simboli korišteni u ovom priručniku

U ovom su priručniku objašnjenja stavki i radnji koje je potrebno pratiti prilikom upotrebe ovog proizvoda iznesena u obliku simbola koji upućuju na sljedeće.
VAŽNO
Označava zahtjeve i ograničenja za rad. Kako biste pravilno rukovali proizvodom te izbjegli oštećivanje proizvoda pobrinite se da prvo pažljivo pročitate ove napomene.
NAPOMENA
Označava pojašnjenje načina rada ili sadrži dodatna objašnjenja za neki postupak. Izričito preporučujemo da pročitate ove napomene.

O postavkama

U ovom su priručniku nazivi postavki koji se prikazuju na računalnom zaslonu prikazani kao što je pokazano u sljedećim primjerima.
Primjer:
[Print] (Ispis)
[OK] (U redu)