Pretraživanje priručnika

Kada se priručnik pretražuje prema sljedećim metodama, u njemu se pronalaze poglavlja koja obuhvaćaju niz znakova koje tražite.
Kliknite karticu [] u području izbornika → unesite niz znakova za pretragu → kliknite [].
Na prikazanom popisu rezultata pretrage kliknite naslov poglavlja za koje želite da se prikaže.
Raspon tema za pretraživanje možete suziti metodom navođenja riječi koje želite potražiti.
Traženje tema koje obuhvaćaju sve riječi (pretraživanje uz AND)
Upišite više riječi odvojenih razmakom.
Traženje tema koje sadrže izraz (traženje izraza)
Unesite izraz pod dvostrukim navodnicima ("").