Sistemski preduvjeti za priručnik

Priručnik funkcionira u sljedećim web-preglednicima. Za upotrebu priručnika u web-pregledniku moraju biti aktivirane funkcije skripti i kolačići.
Windows
Internet Explorer 9 i noviji
Microsoft Edge
Firefox
Firefox ESR
Chrome *
macOS
Safari
Firefox
Chrome *
Linux
Firefox
iOS
Safari *
Android
Chrome *

* Samo pri pregledavanju priručnika na internetu.