Prikaz upravljačke ploče na uređaju

Možete prikazati upravljačku ploču ekvivalentnu upravljačkoj ploči uređaja na mobilnom uređaju. To vam omogućuje konfiguriranje i izvršenje zadataka itd. na uređaju bez potrebe za dodirivanjem upravljačke ploče.
NAPOMENA
Dok se ta funkcija koristi, drugi korisnici ne mogu upravljati istim uređajem.
Dok se ta funkcija koristi, zaslon mobilnog uređaja prikazuje se i na upravljačkoj ploči uređaja. Dok koristite tu funkciju, budite opreznu jer zaslon na kojem radite može biti vidljiv drugim korisnicima.

Zahtjevi

Postavka za udaljeni omogućena je na uređaju.
Slijedite postupak da biste omogućili postavku s upravljačke ploče ili sučelja Remote UI na uređaju.
S upravljačke ploče uređaja
Prikažite [Management Settings] (Postavke upravljanja) > [License/Other] (Licenca/ostalo) iz odjeljka (Settings/Registration) → postavite [Remote Operation Settings] (Postavke rada na daljinu) na [On] (Uključeno).
S udaljenog korisničkog sučelja Remote UI
Prikažite [Management Settings] (Postavke upravljanja) > [License/Other] (Licenca/ostalo) > [Remote Operation Settings] (Postavke rada na daljinu) iz odjeljka [Settings/Registration] (Postavke/registracija) → omogućite [Use Remote Operation] (Koristi rad na daljinu) → kliknite [OK] (U redu).
Možete i povezati Remote UI sa zaslona [Printer Details] (Pojedinosti o pisaču) aplikacije Canon PRINT Business.

Postupci

1.Dodirnite [] u gornjem lijevom kutu početnog zaslona aplikacije Canon PRINT Business.
Prikazat će se zaslon [Select Printer] (Odabir pisača).
2.Odaberite uređaj za koji želite prikazati upravljačku ploču.
3.Dodirnite [Other Functions] (Druge funkcije) na početnom zaslonu aplikacije Canon PRINT Business.
4.Dodirnite [Remote Operation] (Rad na daljinu).
Ako se prikaže zaslon za unos lozinke, unesite lozinku postavljenu u uređaju pa dodirnite [Log In] (Prijava).
VAŽNO
Ne ostavljajte mobilni uređaj bez nadzora dok se na njemu prikazuje zaslon za unos lozinke. Ako se prekine veza s Wi-Fi mrežom dok se prikazuje zaslon za unos lozinke, ta funkcija možda se neće moći pravilno koristiti kada se sljedeći put pokrene.
Ako se prikaže poruka da povezivanje s uređajem nije moguće dok je omogućena postavka daljinskog rada, ponovno pokrenite tu funkciju nakon što isključite i uključite uređaj. Prilikom isključivanja pogledajte mjere opreza u priručniku uređaja.

Rezultat

Upravljačka ploča ekvivalentna upravljačkoj ploči uređaja prikazuje se na mobilnom uređaju.
Da biste izašli, dodirnite [Exit] (Izlaz).
VAŽNO
Drugi korisnici ne mogu koristiti isti uređaj dok ne dodirnete [Exit] (Izlaz).