Pokretanje izravne veze pomoću Bluetooth veze

Način rada izravne veze pokreće se s mobilnog uređaja pomoću Bluetooth veze, a omogućava izravnu vezu s uređajem. Izravnu vezu možete uspostaviti pomoću radnji na mobilnom uređaju bez izravnog upravljanja uređajem.

Zahtjevi

Uređaj koji koristite podržava izravno povezivanje.
Na uređaju koji će se koristiti instalirana je opcija koja podržava Bluetooth.
Bluetooth je omogućen u postavkama uređaja koji koristite.
Bluetooth je omogućen u postavkama mobilnog uređaja.
[App Settings] (Postavke aplikacije) > [User Information] (Korisničke informacije) su postavljene.
Međutim, potrebno je deaktivirati mogućnost [Log in as Guest user] (Prijavite se kao korisnik gost).
U postavkama mobilnog uređaja omogućene su informacije o lokaciji.

Postupci

1.Dodirnite [Other Functions] (Druge funkcije) na početnom zaslonu aplikacije Canon PRINT Business.
2.Dodirnite [Direct Connection] (Izravna veza).
3.Dodirnite [Connect] (Povezivanje).
4.Na zaslonu [Nearby Printers] (Pisači u blizini) dodirnite uređaj koji koristite.
U slučaju da uređaj nije prepoznat
Dođite do lokacije na kojoj je uređaj vidljiv i dodirnite [Search] (Pretraživanje). Procijenjena udaljenost na kojoj Bluetooth prepoznaje uređaj je 2 m/80 inches.
Ako se prikaže zaslon [Usage] (Korištenje)
Unesite PIN kôd sukladno uputama na zaslonu i registrirajte (uparite) uređaj na mobilnom uređaju kao uređaj povezan Bluetooth vezom.
Ako se prikaže zaslon [Adjust Sensitivity] (Prilagodba osjetljivosti)/[Adjust Sensitivity for Login] (Prilagodba osjetljivosti za prijavu)
Prilagodba osjetljivosti za Bluetooth nužna je za mobilni uređaj koji koristite. Prilagodite osjetljivost prateći upute na zaslonu.
5.Kada se prikaže poruka koja vas obavještava da je izravno povezivanje dovršeno, dodirnite [OK] (U redu).

Rezultat

Mobilni uređaj povezan je s odabranim uređajem. Pod ikonom uređaja na vrhu početnog zaslona prikazuje se [Direct Connection] (Izravna veza).
Kako biste prekinuli izravnu vezu, dodirnite [End] (Kraj) na zaslonu [Direct Connection] (Izravna veza).

Srodne teme