Mrežno okruženje za upotrebu uređaja koji podržava izravnu vezu

Kada koristite uređaj kompatibilan s izravnim povezivanjem, možete izravno bežično povezati mobilni uređaj i neki drugi uređaj čak i u okruženju bez bežičnog LAN usmjerivača.
NAPOMENA
Ako koristite uslugu koja zahtijeva internetsku vezu (npr. Data Conversion Service ili pohrana u oblaku), provjerite je li Wi-Fi mreža u koju je povezan mobilni uređaj povezana s internetom.
Uređaj bi se mogao povezati s internetom s mobilne telefonske mreže kao što je LTE ili 3G u okruženjima u kojima se ne može povezati s internetom s Wi-Fi mreže, a u tim slučajevima korisnik mora snositi troškove povezivanja.